Als je lid van een vereniging bent, betaal je contributie. Ook bij Scouting. Hoeveel contributie je betaalt, verschilt per Scoutinggroep. Daarnaast is het contributiebedrag ook weer anders als je vrijwilliger bent in de regio, bij een steunpunt of bij de landelijke organisatie.

Contributie bij de groep

Als lid van een Scoutinggroep betaal je contributie aan je groep. Doordat je deze contributie betaalt, kun je wekelijks naar de opkomsten, beleef je uitdagende avonturen en ontwikkel jij je. Deze contributie wordt bepaald door je Scoutinggroep.

De contributie bij de groep bestaat grofweg uit drie onderdelen:

  • Groepscontributie: deze contributie is direct bestemd voor de groep
  • Regionale contributie en eventueel afdracht aan het steunpunt
  • Landelijke contributie
     

Contributie van de groep:

Welpen, Scouts, Explorers en Roverscouts €170,00 per jaar
Kaderleden en Plusscouts €42,50 per jaar

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00, voor dit bedrag krijgt het lid een installatiepakket inclusief das.

De contrubitie is exclusief de kosten voor kampen en aanschaf van uniform 

Inning van de contributie zal per kwartaal geschieden startende per januari van ieder kalenderjaar